Права та обов’язки членів Товариства

Права та обов’язки членів Товариства

Членом Товариства може стати кожен громадянин, який досяг 14 років, визнає Статут і почуває себе причетним до польської культури, активною діяльністю сприяти здійсненню його мети і завдань, незалежно від громадянства, національної приналежності, громадської позиції, релігійних переконань, статі, членства в інших організаціях.

Члени Товариства мають право:

обирати та бути обраними до всіх керівних і контролюючих органів Товариства;

— брати участь у всіх заходах, організованих Товариством;

— за дорученням Правління представляти Товариство в органах державної влади, місцевого самоврядування, громадських організаціях, урядових установах, відомствах, ЗМІ, а також культурних центрах Польщі або інших країн;

— отримувати інформацію пов’язану з діяльністю Товариства;

— користуватись усіма видами допомоги, що надає Товариство;

— самостійно припиняти своє членство у Товаристві за власним бажанням.

Члени Товариства зобов’язані:

— дотримуватись вимог Статуту, інших внутрішніх документів Товариства та виконувати рішення Правління та інших органів Товариства, які є обов’язковими для її членів та відповідають чинному законодавству України;

— брати активну участь у досягненні цілей та завдань Товариства, всіляко сприяти Товариству у його діяльності;

— не допускати дій, що дискредитують Товариство.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*